Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kernwaarden Auris

Samen

Jij wilt effectief mee kunnen doen in de samenleving. De medewerkers van Auris kunnen je daarbij helpen. Wij begrijpen namelijk wat het betekent om doof of slechthorend te zijn of een taalontwikkelingsstoornis te hebben. Ook weten we welke invloed dit heeft op jouw omgeving. Wij werken samen aan jouw ontwikkeling en helpen je het beste uit jezelf te halen. Dat doen we door aan te sluiten bij jouw vragen over taal, communicatie en horen. En door altijd de verbinding te zoeken met jouw netwerk, bijvoorbeeld je familie, verzorgers, begeleiders en leraren. Dat is waarom onze medewerkers bij Auris werken.

Zorgvuldig

De medewerkers van Auris zijn stuk voor stuk experts op het gebied van taal, spraak en gehoor. Zij bieden jou specialistische en persoonlijke begeleiding. Doelgericht en met bewezen effectieve methoden, die zoveel mogelijk gebaseerd zijn op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek van anderen en onszelf. Ook werken wij continu aan de verbetering en vernieuwing van onze expertise en ons aanbod.

Slagvaardig

Jij wilt stappen zetten die voor jou belangrijk zijn, bijvoorbeeld naar regulier onderwijs of werk. De specialisten van Auris helpen je daarbij. Zij leggen de lat hoog en denken in kansen. Uitdagingen gaan ze niet uit de weg en hun werkwijze is vooruitstrevend en innovatief. Aan de andere kant: fouten maken mag. Want daar leer je van.

Auris en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Auris werkt in haar werkgebied samen met tientallen samenwerkingsverbanden. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de structuur van het samenwerkingsverband. Er worden functionele verbindingen gelegd tussen de vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband en het management van Auris. Het streven is om minimaal een keer per jaar de samenwerking te evalueren. Hierbij is ook structureel aandacht voor mogelijke kansen voor extra samenwerking.