Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Pilots Expertise Primair onderwijs

Het project Pilots Expertise Primair onderwijs is gericht op jonge kinderen in het regulier onderwijs waarvan de aard van het taalprobleem nog niet duidelijk is. Het project heeft als doel het overdragen van de expertise van Auris aan het regulier onderwijs, zodat leerlingen het onderwijs daar kunnen blijven volgen. Specialisten uit Auris Zorg, het regulier basisonderwijs en Auris hebben onderzocht welke aanpak effectief is en wie hierin welke rol moet spelen. Dit onderzoek draagt bij aan de kennis over de mogelijkheden voor passend/inclusiever onderwijs voor leerlingen met een taalachterstand en/of een (vermoeden van) TOS.

Er is een toolkit ontwikkeld die het handelingsgericht werken van de professionals rond het kind ondersteunt. Onderdeel hiervan is de Early Language Scale. Dit biedt professionals in Auris Zorg en het primair onderwijs een handvat om snel te analyseren of het kind een achterstand heeft. Dit onderzoek bood een aantal bruikbare handvatten voor het vervolgonderzoek. Dit wordt in 2023 in Gouda voortgezet in samenwerking met prof.dr. Elise de Bree. Prof.dr. Elise de Bree is per 1 februari 2021 benoemd tot hoogleraar ‘Taalontwikkelingsstoornissen in passend onderwijs’. De bijzondere leerstoel wordt bekostigd door Auris.