Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Overige ontwikkelingen

Door innovatieve trajecten uit te voeren, onderzoekt Auris wat kinderen met TOS nodig hebben. Vervolgens wordt gezocht naar nieuwe manieren om deze kinderen te helpen. Tijdens deze trajecten werkt Auris samen met praktijkprofessionals zoals ambulant dienstverleners en teamleiders. Zo worden zij vaardiger in het inzetten van een innovatieve werkwijze en wordt ontdekt wat hierin bij Auris past en breder ingezet kan worden om het innovatief vermogen van Auris te vergroten.

Gebarenavatar
De samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en softwareontwikkelaar YIPYIP ten behoeve van de ontwikkeling van de gebarenavatar voor ouders van dove/slechthorende kinderen die gebarentaal willen leren, is verder vorm gegeven en start in 2023.

Digital Twinning

Auris Innovatie werkt samen met de Universiteit Twente in het project Digital Twinning van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Doel van dit project is om leraren in staat te stellen taalontwikkelingsstoornissen en taalontwikkelingsachterstanden eerder en beter aan te pakken, ook in het regulier basisonderwijs waar de expertise en tijd per leerling beperkter is. Hierbij wordt Artificial Intelligence ingezet om de expertise uit het speciaal onderwijs zo goed mogelijk te ‘vangen’ in een algoritme en door te analyseren welke patronen wijzen op taalontwikkelingsstoornissen.

Spraaktechnologie

In samenwerking met de TU Delft, Radboud Universiteit, Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht is een financieringsaanvraag ten behoeve van spraaktechnologie ingediend bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Artificial Intelligence-toepassingen

Auris heeft verbinding gezocht met het Nederlands Onderwijs Lab AI en het Nederlands AI Netwerk om de mogelijkheden van nieuwe Artificial Intelligence-toepassingen voor de doelgroepen van Auris te onderzoeken.