Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kwaliteitsmanagementsysteem

In 2020 is het kwaliteitsmanagementsysteem van Auris opnieuw beschreven en in 2021 is gestart met de implementatie ervan. Het kwaliteitshandboek is opnieuw ingericht. De systematiek voor de systeembeoordeling is meer in de organisatie ingebed. Met behulp van Business Intelligence worden de kwaliteitsindicatoren beter in beeld gebracht. Verder zijn de Planning & Verantwoordings-gesprekken van de Raad van Bestuur met de regiodirectie en de hoofden van de Auris Ondersteunende Diensten nog meer gericht op kwaliteit door een systematische analyse met trends, benchmarks en duiding van indicatoren uit te voeren. Deze werkwijze wordt in 2023 verder ontwikkeld.