Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

In- en uitstroom cliënten en leerlingen

De in- en uitstroom van leerlingen verloopt als volgt. Allereerst melden cliënten en leerlingen zich bij een van de Auris Aanmeldpunten in de regio aan. Cliënten die bij het Auris Audiologisch Centrum moeten worden onderzocht, melden zich daar direct aan. Medewerkers van de Auris Aanmeldpunten begeleiden de aanmelding binnen Auris.