Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Doorontwikkeling Cursuscentrum

Het Auris Cursuscentrum is binnen de organisatie een belangrijk portaal om kennis te delen met cliënten en stakeholders. Zij vertaalt kennis die beschikbaar komt via onderzoek en innovatie naar voor de doelgroep relevante producten. Op deze manier draagt het Auris Cursuscentrum bij aan de beweging die nodig is om Auris verder te ontwikkelen als expertiseorganisatie voor zorg en onderwijs.

Sinds 2022 coördineert, plant en organiseert het Auris Cursuscentrum het volledige cursusaanbod. Het zorg-gerelateerde scholingsaanbod is naast het onderwijs-gerelateerde aanbod geïntegreerd. Het complete proces van aanmelding tot afronding van een cursus is opnieuw ingericht. Tevens leverde het Auris Cursuscentrum een actieve bijdrage aan de totstandkoming van standaarden binnen Auris Onderwijs en Auris Zorg. Dit om zowel de inhoud van het scholingsaanbod als de werkwijze rondom het inzetten van het scholingsaanbod een vaste plek te geven binnen de begeleiding van cliënten en leerlingen.

Binnen het aanbod is een drietal producten doorontwikkeld op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten: Ervaar TOS, Ervaar gehoorverlies en de training Sociaal Vaardig Communiceren. Auris wil dat kinderen met TOS of gehoorverlies zich optimaal ontwikkelen en met zelfvertrouwen in het leven kunnen staan. Omdat de cursussen uitgaan van gedragsdoelen, kan dat wat geleerd wordt ook onmiddellijk in de dagelijkse praktijk worden toegepast. Het scholingsaanbod stelt Auris in staat cliënten en stakeholders snel en op een toegankelijke manier antwoord te geven op hun behoefte en vraag naar expertise, zoals geformuleerd in strategische doelstelling 5.