Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Quincunx: ontschotten Ambulante Dienstverlening en speciaal onderwijs

De vijf ogen van de dobbelsteen staan voor de doelen rond de professional in het onderwijs.

Het doel van het project Quincunx is expertisedeling tussen leerkrachten van het speciaal onderwijs en de Ambulante Dienstverlening. Door bij elkaar mee te kijken en van elkaar te leren, werkt Auris aan verbreding van de expertise en dit komt de samenwerking ten goede.

Quincunx is in de eerste fase uitgevoerd in regio Midden. In 2022 is het verbreed naar alle regio’s. Auris-breed is de afspraak gemaakt dat alle leerkrachten minimaal een keer in de drie jaar een stage lopen bij hun collega’s van het speciaal onderwijs en de Ambulante Dienstverlening. Daar onderzoeken zij hoe het evidence informed werken in praktijk wordt gebracht. Daarnaast moeten nieuwe leerkrachten altijd een snuffelstage lopen bij de ‘buren’. Dat betekent dat leraren die op een school gaan werken ook meelopen met de Ambulante Dienstverlening en vice versa. Voor 2023 is afgesproken dat alle scholen en diensten invulling geven aan deze kaders.

Door deze werkwijze krijgt de leerkracht een bredere blik op de manier van werken rond de leerling en weet hij/zij hoe de collega’s invulling geven aan evidence informed werken. Dit vergroot de eigen expertise. Kennis van elkaars praktijk maakt samenwerken makkelijker, bevordert het vertrouwen in elkaars competenties en draagt bij aan flexibiliteit en mobiliteit van de professionals van Auris.