Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Raad van Bestuur

Auris heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur stuurt de regiodirecteuren en de hoofden van de Auris Ondersteunende Diensten aan. Tevens stuurt de Raad van Bestuur de voorzitter Commissie van Onderzoek, de concern controller, de bestuurssecretaris en de teamleider communicatie aan. De Raad van Bestuur bestaat uit twee gelijkwaardige (collegiale) functionarissen die allebei een eigen takenpakket, verantwoordelijkheden en vertegenwoordiging binnen en buiten de organisatie hebben. Beide bestuurders zijn in 2022 geaccrediteerd door de beroepsvereniging voor bestuurders in de Zorg (NVZD).

Naam

Bestuursfunctie

Nevenfuncties

Drs. W.J.M. (Hermien) Hendrikx MPA

Voorzitter met ingang van 1 december 2017

Voorzitter branchorganisatie Siméa

 

Lid Wetenschappelijke Adviesraad Utrecht University, Institute for Language Sciences

 

Lid Programmaraad Nationaal Regie-orgaan Onderwijs Onderzoek

 

Lid Raad van Toezicht Nederlandse Orde voor Beroepscoaches

 

Ing. T. (Tijs) van der Wielen MHA

Lid met ingang van 1 september 2017

Bestuurslid brancheorganisatie FENAC

Vicevoorzitter brancheorganisatie SIAC (per 1 december 2022 waarnemend en per 7 februari 2023 vicevoorzitter)