Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Samenwerking Auris Ondersteunende Diensten en primair proces

In de ontwikkeling van ‘Auris op weg naar expertiseorganisatie’ zijn de Auris Ondersteunende Diensten faciliterend aan het primaire proces van Auris. Samen met de ondersteuning in de regio’s zorgen zij ervoor dat alle professionals en leidinggevenden zo min mogelijk worden afgeleid van hun kerntaak. Voor een duidelijke taakverdeling tussen de ondersteunende diensten en de regio’s (top down en bottom up) zijn vijf werkgroepen aan de slag gegaan. De uitkomsten van deze werkgroepen (Mijn Auris/HR, ICT, Huisvesting, Leerlingenadministratie en ondersteuning van Regiodirecteuren en Teamleiders) zijn gedeeld en samengevoegd. Onderzocht wordt hoe deze ondersteuning en taakverdeling in de regio’s tot stand kan worden gebracht.