Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Arbeidsmarkttoelage

Onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs is een arbeidsmarkttoelage voor personeel. Het kabinet heeft hiervoor voor de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 in totaal € 375 miljoen beschikbaar gesteld. De bekostiging voor de inzet van de arbeidsmarkttoelage is gericht op personeel op vestigingen met relatief de meeste leerlingen met een risico op onderwijsachterstanden. Het doel van de regeling is om op die wijze het herstel van kansengelijkheid te bevorderen. Al het personeel werkzaam op die vestigingen (leraren, teamleiders en onderwijsondersteunend personeel) heeft deze toelage ontvangen. Hiermee wordt in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs bovendien recht gedaan aan de verschillen in de mate waarin het lerarentekort het laten inlopen van opgelopen leervertraging bemoeilijkt.

In overleg met de centrale medezeggenschapsraad is besloten deze arbeidsmarkttoelage te verdelen onder al het personeel van alle locaties voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs van Auris. De toelage betreft een tijdelijke salarisverhoging voor het schooljaar 2021/2022 van 7,50% van het bruto maandsalaris. Voor het schooljaar 2022/2023 is de toelage 6,77% van het bruto maandsalaris. Gezien de salarisstijgingen in 2022 is het bedrag van de toelage in beide schooljaren nagenoeg gelijk. De arbeidsmarkttoelage eindigt, conform de huidig bekende informatie, op 31 juli 2023.