Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Implementeren klanklessen voor peuters en kleuters

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat kinderen die bepaalde klanklessen aangeboden krijgen, sneller klanken leren waardoor de verstaanbaarheid van het spreken toeneemt en de communicatieve redzaamheid wordt vergroot. Daarom heeft Auris in 2021 het project ‘Implementeren klanklessen voor peuters en kleuters’ opgezet. De klanklessen zijn een middel om kinderen bewust te maken van de klankregels van de Nederlandse taal (fonologisch bewustzijn). Er zijn klanklessen ontwikkeld die aan peuters en aan kleuters in de behandelgroepen en de onderbouw van het speciaal onderwijs worden gegeven. Verder zijn bijbehorende materialensets samengesteld en binnen Auris verspreid. Daarnaast zijn e-learnings ontwikkeld waarmee logopedisten, pedagogisch behandelaars en leerkrachten worden geschoold. Tevens is een beschrijving van deze interventie bij peuters opgesteld. De beschrijving van de interventie bij kleuters staat nog op de agenda. De interventies worden vervolgens opgenomen in de Kennisbank. In 2021 lag de nadruk van de lessen op de peuterleeftijd, in 2022 stond de kleuterleeftijd meer centraal.

Naast het effect op de communicatieve redzaamheden van jonge kinderen, leidt dit project tot meer expertise op het gebied van klankontwikkeling bij pedagogisch behandelaars en leerkrachten in de onderbouw van het speciaal onderwijs.