Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Beleef TOS/SH middels Virtual Reality (VR)

Het project ‘Beleef TOS en SH middels VR’ heeft als doel betrokkenen rondom een kind met TOS/SH te laten beleven wat er in het hoofd van deze leerling om kan gaan in een reguliere klassensetting. De films met bijbehorende kijkwijzers zijn ontwikkeld voor ambulante dienstverleners. De VR-ervaring biedt een mooi startpunt om expertise rondom TOS en Slechthorendheid aan leerkrachten en intern begeleiders over te dragen en gezamenlijk het gesprek over de slechthorende leerling en leerling met TOS aan te gaan. Ook de context (introductie, nagesprek, aanwijzingen voor het gebruik) zorgt ervoor dat deze interventie als zeer waardevol wordt ervaren. Daarnaast kan VR worden ingezet om kennis te delen en samen te werken met ketenpartners in het sociale domein.

In 2019 is een VR/TOS-film als pilot binnen de Ambulante Dienstverlening Rotterdam ontwikkeld. In 2022 zijn twee VR/SH-films en een bijbehorende handleiding met kijkvragen ontwikkeld. VR is binnen de Ambulante Dienstverlening van Auris uitgerold. Alle ambulant dienstverleners van Auris konden een presentatie over de inzet van VR binnen hun werkzaamheden bijwonen. Iedere regio van de Ambulante Dienstverlening heeft een VR-ambassadeur aangesteld. Ook is in alle regio’s van de Ambulante Dienstverlening een VR-box beschikbaar. Verder heeft iedere ambulant dienstverlener de beschikking over een cardboard en een app, waarmee de films op ieder gewenst moment kunnen worden ingezet.