Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW (Model G)

G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

 

Toewijzing

   

Omschrijving

Kenmerk

Datum

Bedrag in

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond

   

 

Subsidie zij-instroom 2022

1212672-1

22-02-2022

40.000

Ja

Subsidie zij-instroom 2022

1253393-1

20-05-2022

40.000

Ja

Subsidie voor studieverlof 2022/2023

1277940-1

22-08-2022

97.200

Nee

Subsidie voor studieverlof 2022/2023

1281710-1

20-10-2022

-7.776

Nee

Totaal

  

169.424