Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken

Inclusiever onderwijs: Ambulant Direct

Innovatieadviseurs en ambulant dienstverleners uit verschillende regio’s onderzochten aan de hand van interviews met ambulant dienstverleners, leerlingen, leerkrachten en ouders hoe Auris (cluster2) inclusiever onderwijs voor de doelgroep zo optimaal mogelijk kan ondersteunen en mede vorm geven. Tevens onderzochten zij hoe ondersteuningsvragen van leerkrachten over het begeleiden van leerlingen met ernstige taalontwikkelingsproblemen of een taalontwikkelingsstoornis snel en doelgericht kunnen worden beantwoord.

Deze werkwijze bood een duidelijk beeld van de behoeftes en wensen van kinderen in het reguliere veld. In plaats van onmiddellijk te denken in oplossingen is gekeken naar de vraag achter de vraag. De onderzoekers kwamen tot meer dan honderd oplossingen en de meest kansrijke zijn getest. Hieruit kwam de TaalExpress als beste naar voren. Met de TaalExpress biedt Auris op het moment dat de leerkracht een vraag heeft, direct ondersteuning in de vorm van video's. Zo verkrijgen zij op een snelle en toegankelijke manier de meest actuele kennis. Met dit project zijn op een creatieve manier meerdere oplossingen geprobeerd. De gewenste oplossing is nu klaar om in 2023 verder te worden ontwikkeld.