Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Aangescherpt profiel Teamleider

In 2022 is een vervolg gegeven aan de tweede fase van het organisatietraject. Hierin staat de rol van de teamleider centraal en is het profiel van teamleider aangescherpt. Daartoe is begin 2022 een ontwikkeltraject voor teamleiders ingezet. Alle teamleiders hebben een talentenanalyse gedaan onder andere bestaande uit capaciteittesten gebaseerd op het aangescherpte profiel Teamleider. Zo werd zichtbaar op welke gebieden de teamleiders zich moeten ontwikkelen, zowel individueel als collectief. Vervolgens hebben de regiodirecteuren ontwikkelgesprekken met de teamleiders gevoerd.

Met de invoering van Teamleider II als nieuwe functie is Auris in de een volgende fase van organisatieontwikkeling gekomen: het management wordt versterkt. De teamleiders die benoemd zijn tot teamleider II blijven in hun huidige rol werkzaam en gaan daarnaast kolomoverstijgend in de regio en Auris-breed een rol spelen bij het tot stand komen en implementeren van beleid. Ook maakt de aanstelling een carrièrepad voor teamleiders mogelijk.