Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onderwijsachterstanden

Sinds het schooljaar 2019-2020 worden de middelen voor onderwijsachterstanden van basisscholen door het Rijk op een andere manier verdeeld. Besturen die deze middelen ontvangen, maken in het jaarverslag inzichtelijk hoe deze middelen verdeeld worden binnen het bestuur. Auris ontvangt deze middelen, als speciaal onderwijs cluster 2, niet.