Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Systeembeoordeling

Eind 2021 vond een eerste systeembeoordeling plaats. Dit is een evaluatie van het kwaliteitsmanagementsysteem en de bijbehorende structuren (instrumentarium). De systeembeoordeling, ook wel directiebeoordeling of management review genoemd, is een uitgelezen kans om te reflecteren op alle inzet die binnen Auris wordt gedaan. Deze systeembeoordeling is een eis vanuit de CIIO Maatstaf (gebaseerd op de ISO 9001:2015 norm), waar Auris voor is gecertificeerd. Bij een systeembeoordeling gaat het dus niet om het presenteren van de inhoudelijk resultaten, maar om het evalueren van de werking van het instrument of systeem zelf.

In 2022 is een ingekorte versie van de systeembeoordeling uitgevoerd, waarbij de geselecteerde instrumenten uit 2021 zijn geëvalueerd. Daarnaast is er gewerkt aan het inbedden van de structurele evaluatie van alle instrumenten.