Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2022

(in euro's)

   
 

2022

begroting 2022

2021

Baten

   

Doorbelastingen (24)

19.858.477

13.779.658

17.933.409

Overige baten (25)

825.312

1.191.457

217.971

    

Totaal baten

20.683.790

14.971.115

18.151.380

    
    

Lasten

   

Personeelslasten (26)

14.225.925

12.328.012

12.715.019

Afschrijvingen (27)

473.463

460.050

545.354

Huisvestingslasten (28)

586.713

633.318

531.585

Overige lasten (29)

5.576.678

4.765.735

6.491.477

    

Totaal lasten

20.862.778

18.187.115

20.283.435

    

Saldo baten en lasten

-178.989

-3.216.000

-2.132.053

    

Financiële baten en lasten (30)

-470.745

86.000

1.039.806

    

Resultaat

-649.734

-3.130.000

-1.092.247

    

Belastingen

-

-

-

    

Nettoresultaat

-649.734

-3.130.000

-1.092.247