Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

A1 Kengetallen

Het aantal leerlingen special onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs betreft het aantal dat ingeschreven staat op de scholen van Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep.

A2 Meerjarenbegroting

Balans (geconsolideerd)