Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Implementeren krachttraining voor kleuters

Kinderen zijn op het gebied van leren vaak toe aan een nieuwe stap, maar sociaal-emotioneel kunnen ze nog wat ondersteuning gebruiken. Dat geldt zeker voor kinderen die D/SH zijn of een TOS hebben. Binnen Auris Taalfontein (Rotterdam) is een krachttraining ontwikkeld die specifiek is gericht op kinderen van groep 2 die zeer waarschijnlijk overstappen naar het regulier onderwijs. Er zijn twee pilots uitgevoerd, waaraan per pilot vier leerlingen hebben deelgenomen. Ouders gaven aan vooruitgang te zien op de verschillende behandeldoelen. De leerlingen vonden de training leuk en voldoende afwisselend. Ook de school zag een duidelijke meerwaarde.