Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Duurzaamheid

Met het project Duurzaamheid wil Auris de verduurzaming van de organisatie verder vormgeven. Doel is een zo breed mogelijk plan voor de komende jaren op te stellen. Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de meer voor de hand liggende doelen op het gebied van milieuaspecten zoals energiebesparing en afvalscheiding. Ook de doelen van Auris op het gebied van inclusiviteit en het leveren van de beste zorg en onderwijs worden hierbij betrokken. Op deze wijze worden de maatschappelijke en sociale aspecten van duurzaamheid meegenomen.

De projectgroep is gestart met een brede inventarisatie van de verschillende bij Auris passende mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid. Hierbij is gekeken naar de 17 werelddoelen voor duurzame ontwikkelingen (Social Development Goals) die zijn opgesteld door de Verenigde Naties. Parallel daaraan is een traject gestart om binnen Auris al meer milieubewustzijn te creëren en zo draagvlak voor toekomstige duurzame initiatieven te verkrijgen. Op basis daarvan is een klankbordgroep ontstaan die input leverde voor een concept Duurzaamheidsbeleid. Het duurzaamheidsbeleid geeft niet alleen richting aan de nodige acties voor de komende jaren, het zal ook een bijdrage leveren aan het bewustzijn van cliënten, leerlingen en medewerkers.