Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Zwaarder profiel ‘Hoofd’

Voor de managementlaag van de hoofden van Auris Ondersteunende Diensten is een zwaarder profiel van kracht geworden. Dit sluit aan op het reeds verzwaarde profiel van regiodirecteuren. Hiermee zijn gelijkwaardige functies op strategisch niveau ontstaan. Dit leidt eveneens tot een versterking van het fundament van de organisatie.