Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Herpositioneren Commissie van Onderzoek en harmoniseren aanmeldproces

Het doel van dit project is de positie en verantwoordelijkheden van de Commissie van Onderzoek en de werkwijze van de aanmeldpunten zodanig aan te passen, dat deze past en voldoet aan de wettelijke taken en maatschappelijke opdracht, namelijk inclusiever onderwijs. In 2021 is besloten dat de voorzitter van de Commissie van Onderzoek de leiding krijgt en verantwoordelijk is voor de teams van de aanmeldpunten. In 2022 zijn in het reglement van de Commissie van Onderzoek de rollen, taken en verantwoordelijkheden beschreven. Verder is in 2022 het kwaliteitskader ‘CvO-mandaat aan CvL’ vastgesteld. Op basis van dit kwaliteitskader formuleert de Commissie van Leerlingenzorg (CvL) een advies over de toelaatbaarheid van ‘zittende’ leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs en de begeleiding van Auris. De Commissie van Onderzoek besluit jaarlijks over de toelaatbaarheid. Deze werkwijze gaat op 1 januari 2023 van start.