Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken

Innovatieadviseurs en ambulant dienstverleners uit verschillende regio’s onderzochten aan de hand van interviews met ambulant dienstverleners, leerlingen, leerkrachten en ouders hoe Auris (cluster2) inclusiever onderwijs voor de doelgroep zo

Standaarden in de Ambulante Dienstverlening

In het project Standaarden in de Ambulante Dienstverlening maken professionals afspraken over een eenduidige manier van werken en over de kwaliteit van het aanbod.

Pilots Expertise Primair onderwijs

Het project Pilots Expertise Primair onderwijs is gericht op jonge kinderen in het regulier onderwijs waarvan de aard van het taalprobleem nog niet duidelijk is.

Logopedisch Volgsysteem

Door één gezamenlijke plek te creëren voor het opslaan en ontsluiten van logopedische gegevens van alle leerlingen van Auris wordt de basis gelegd voor een Logopedisch Volgsysteem.

Auris Kennisbank

De professionals van Auris werken met interventies die in de praktijk effectief zijn gebleken voor de ondersteuning aan dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een TOS.

Doorontwikkeling Cursuscentrum

Het Auris Cursuscentrum is binnen de organisatie een belangrijk portaal om kennis te delen met cliënten en stakeholders. Zij vertaalt kennis die beschikbaar komt via onderzoek en innovatie naar voor de doelgroep relevante producten.