Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Instroom nieuwe leerlingen Auris Onderwijs

In 2022 zijn binnen Auris 1.830 arrangementen toegekend aan nieuwe leerlingen. 74% van deze arrangementen hadden betrekking op ondersteuning in het regulier onderwijs middels Ambulante Dienstverlening en 26% betrof een plaatsing op een school voor speciaal onderwijs (leslocatie). Ten opzichte van 2021 is het aantal leerlingen dat bij Auris instroomde (Ambulante Dienstverlening of leslocatie) licht toegenomen, namelijk met 2%, een toename van 38 leerlingen (2022: 1.830, 2021: 1.792, 2020: 1.663).

Het aantal arrangementen speciaal onderwijs (onderwijsarrangementen) is in 2022 stabiel gebleven ten opzichte van 2021. In de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019 zagen we een relatieve afname van het aantal onderwijsarrangementen, in 2020 zagen we in het tweede trimester een relatieve toename, en nu dus een aantal jaar op rij een vergelijkbaar aantal. Auris verwacht dat deze ontwikkeling is beïnvloed door de verschillende effecten samenhangend met de COVID-19 pandemie en de daarmee samenhangende overheidsmaatregelen en effecten op de maatschappij.

 

Arrangementen regulier onderwijs

Arrangementen speciaal onderwijs

2020

1.181

482

2021

1.307

485

2022

1.349

481