Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Logopedisch Volgsysteem

Door één gezamenlijke plek te creëren voor het opslaan en ontsluiten van logopedische gegevens van alle leerlingen van Auris wordt de basis gelegd voor een Logopedisch Volgsysteem. Dit volgsysteem zal ondersteunen bij het volgen van de taalontwikkeling van de leerlingen en het visualiseren van die ontwikkeling ter ondersteuning van gesprekken met ouders en leerkrachten. Centrale, uniforme registratie van testgegevens biedt daarnaast ook onderzoekers en beleidsadviseurs een mogelijkheid tot het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Auris kan deze onderzoeksinzichten inzetten om de leerlingen effectiever te begeleiden en om ouders er beter bij te kunnen betrekken. Daarnaast zal het op termijn de administratieve last van de logopedisten verlichten, waardoor zij meer tijd voor de leerling krijgen.