Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Professional in the lead

Ook is gestart met de derde fase van het organisatietraject: de professionals zijn ‘in the lead’ op de inhoud van het vakgebied. Er is een begin gemaakt met de uitwerking van de rollen en taken die nodig zijn in de expertiseorganisatie en de teams om evidence informed te kunnen werken. Gekeken is hoe deze rollen en taken zo organisch mogelijk in de organisatie kunnen worden verwerkt.

Er is ook gekeken hoe het borgingsproces kan worden geoptimaliseerd om de kennisbank en het kwaliteitshandboek te vullen. Vanuit het traject Teamleren is eveneens aandacht geschonken aan het evidence informed werken. Binnen de teams is geoefend met de competenties van teamleren die passen bij evidence informed werken.