Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Corona en onderwijs

Auris heeft zich in 2022, net als in 2021, gehouden aan de maatregelen die de Rijksoverheid voor het onderwijs aangaande COVID-19 heeft opgelegd. Dit betekende dat de maatregelen voor wat betreft quarantaine, zelftesten en preventie zo goed als mogelijk zijn uitgevoerd op alle locaties van Auris. Ons onderwijs en onze zorg konden gewoon doorgang vinden.