Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Inrichting van de dialoog met de interne en externe actoren (horizontale verantwoording als onderdeel van maatschappelijke impact)

Nieuwe benaming arrangementen

Auris vindt het belangrijk om richting partners en samenwerkingsverbanden de onderwijsbehoefte en de ondersteuningsvraag centraal te zetten. Daarom gebruikt Auris sinds 1 januari 2023 niet langer de termen ‘Licht’, ‘Medium’ of ‘Intensief’ in de besluitbrieven als wordt gesproken over arrangementen voor het onderwijs. Gesproken wordt nu van een ‘Ondersteuningsarrangement’ (begeleiding door de Ambulante Dienstverlening) en ‘Onderwijsarrangement’ (onderwijs op een Auris speciaal onderwijs- of voortgezet speciaal onderwijs-locatie). De nadruk ligt hierbij op wat nodig is voor de leerling en het systeem rond deze leerling. Daarbij werken de ambulant dienstverleners vanuit de ‘AD Standaarden’ in werkwijze en aanbod. Met deze verandering sluit Auris ook aan bij de termen die binnen Siméa zijn afgesproken.