Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Quincunx: ontschotten Ambulante Dienstverlening en speciaal onderwijs

De vijf ogen van de dobbelsteen staan voor de doelen rond de professional in het onderwijs.

Intensieve taalstimulering in de kinderopvang

Voor peuters waarbij na consultatie en advies in de peuter- en kinderopvang een vermoeden van TOS bestaat en waarvoor nog geen logopedische behandeling mogelijk is als gevolg van de wachtlijstproblematiek voor logopedie, is het project ‘Intensieve

Intensieve taalstimulering regio Noordwest

In de regio Noordwest wordt door Auris veel consultatie en advies voor peuters (2 en 3 jaar) ingezet. Ouders van een aantal peuters krijgen vervolgens het advies hun kind aan te melden voor diagnostiek en behandeling logopedie.

Spraakpoli

De Spraakpoli helpt logopedisten en hun cliënten op het Audiologisch Centrum in de regio’s West en Zuid om verder te komen in de logopedische behandeling.

Implementeren krachttraining voor kleuters

Kinderen zijn op het gebied van leren vaak toe aan een nieuwe stap, maar sociaal-emotioneel kunnen ze nog wat ondersteuning gebruiken. Dat geldt zeker voor kinderen die D/SH zijn of een TOS hebben.

Beleef TOS/SH middels Virtual Reality (VR)

Het project ‘Beleef TOS en SH middels VR’ heeft als doel betrokkenen rondom een kind met TOS/SH te laten beleven wat er in het hoofd van deze leerling om kan gaan in een reguliere klassensetting.

Auris Interactief

Auris wil interactieve begeleiding een vast onderdeel laten zijn van het behandelaanbod bij de peuterbehandelgroepen (TOS).