Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Tevredenheidsonderzoek Zorg

Nadat een behandeling is afgerond, ontvangen ouders een vragenlijst over hun ervaringen met Auris Zorg. De uitkomsten van de vragenlijst en de tussentijdse evaluatiegesprekken geven mogelijke leer- en ontwikkelpunten aan voor de organisatie. Zo kan Auris de zorg nog verder verbeteren. Ouders zijn erg tevreden over de vooruitgang van hun kind na behandeling en de mate waarin zij betrokken zijn bij de behandeling en het nemen van beslissingen samen met het team. Ontwikkelpunten zijn meer bekendheid geven over TOS en de organisatie en meer duidelijkheid geven over het aanmeldtraject voorafgaand aan de behandeling en de samenwerking met andere organisaties. Auris is bezig om deze genoemde punten te verbeteren en waardeert de betrokkenheid van ouders.

De Audiologische Centra zijn in 2022 gestart met het nieuwe cliëntervaringsonderzoek PatiëntErvaringsMonitor. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat zowel ouders van cliënten als volwassen cliënten vaak erg tevreden zijn over de vriendelijkheid van de medewerkers aan de balie. Zij gaven verder aan dat er genoeg tijd was om te praten over de problemen van de cliënt en dat medewerkers duidelijk vertelden wat er ging gebeuren. Ontwikkelpunten zijn transparantie over de wachttijd en het feit dat cliënten na het adviesgesprek niet altijd een duidelijk beeld hebben van de verschillende behandelingen en de voor- en nadelen daarvan. Daarnaast was het advies niet altijd in samenspraak met de cliënt opgesteld. Aan de hand van de verbeterpunten vanuit de cliënten is er een actiepuntenlijst opgesteld waarvan een aantal acties nog lopend is of al is afgerond. De Audiologische Centra krijgen een gemiddeld rapportcijfer van 8,4.