Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Auris Interactief

Auris wil interactieve begeleiding een vast onderdeel laten zijn van het behandelaanbod bij de peuterbehandelgroepen (TOS). In de eerste helft van 2022 zijn nieuwe taalscripts geschreven die handelen over dagelijkse activiteiten thuis met peuters zoals het smeren van een boterham of spelen in de speeltuin. Hiervan worden korte professionele films gemaakt.

De films zijn tijdens meerdere draaidagen opgenomen en in oktober 2022 onder de naam Auris Interactief geïntroduceerd. De films zijn uitnodigend, kort en prikkelen de nieuwsgierigheid van de kinderen en geven ouders handvatten om de spraak-taalontwikkeling thuis verder te stimuleren. Daarnaast vergroot Auris Interactief de samenwerking tussen de ouder en Auris omdat de pedagogisch behandelaar de films kan gebruiken in de schakel tussen thuis en de behandelgroep. Ouders van de peuterbehandelgroepen TOS krijgen maandelijks een film aangeboden. Tevens is een pilot gestart op een peuterbehandelgroep D/SH om te onderzoeken of de films ook voor hen geschikt zijn.