Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Gevoerd beleid

Auris sluit voor haar stichting Onderwijs aan bij de Werkloosheidsregeling Onderwijspersoneel Primair Onderwijs conform de CAO Primair Onderwijs. Op 1 augustus 2022 is het nieuwe reglement ‘Modernisering Participatiefonds’ ingegaan. Hierop heeft Auris haar beleid aangescherpt. Belangrijk uitgangspunt is dat Auris inzet op het begeleiden van de betreffende medewerker in het vinden van ander werk buiten Auris. Bij dreigende werkloosheid of conflict is er eerder aandacht gedurende de loopbaan van de medewerkers (duurzaam werkgeverschap), zodat wordt getracht een situatie waarin een medewerker een werkloosheidsuitkering ontvangt te voorkomen. Medewerkers die hierbij hulp nodig hebben worden gestimuleerd om deel te blijven nemen aan het arbeidsproces door middel van de inhoudelijke werk-naar-werk trajecten.