Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Samenwerken en leren in teams

Lerende teams zijn van cruciaal belang voor het realiseren van de ambitie van Auris. Beter (samen)werken en leren in teams (teamleren) zorgt voor meer bevlogenheid en werkplezier bij medewerkers. Dat heeft op zijn beurt weer een positieve impact op de ontwikkeling van de cliënten en leerlingen. In 2022 heeft Auris daarom expliciet geïnvesteerd in teamleren onder de naam ‘Van FLO naar FLOW’.

Alle leidinggevenden namen deel aan meerdere bijeenkomsten waarin de belangrijkste (wetenschappelijke) inzichten die het teamleren kunnen bevorderen zijn uiteengezet. In de bijeenkomsten is aandacht besteed aan wat teamleren betekent voor de rol van de leidinggevenden en wat het medewerkers kan opleveren. De Auris-brede werkwijze van het opgavegericht werken, is geïntroduceerd. Hiertoe zijn verschillende tools aangereikt. Centraal staat de vraag: ‘Wat heeft jouw team te doen en hoe worden we daar steeds beter in?’. Er was continu ruimte voor maatwerk. De resultaten zijn zowel meetbaar als merkbaar goed te noemen. De leidinggevenden beoordeelden de bijeenkomsten met gemiddeld een 8,6. In 2023 gaan leidinggevenden ook daadwerkelijk samen met hun teams aan de slag. Het streven is om in 2023 werkvormen te ontwikkelen waar de teams en hun leidinggevenden gebruik van kunnen maken. Met als uiteindelijk doel om, samen met de sector, de inclusie te bevorderen. Daarnaast worden binnen ‘Van FLO naar FLOW’ ook belangrijke vaardigheden die van belang zijn bij de verdere professionalisering van het proces van evidence informed werken ontwikkeld.