Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kengetallen

Personele bezetting op peildatum 31-12-2022

Auris Totaal

2019

2020

2021

2022

Medewerkers in loondienst

1.745

1.782

1.890

1.954

Aantal vrouwen

  

1.714

1.778

Aantal mannen

  

176

176

Gemiddelde leeftijd

45

45

45

45

Aantal FTE

1.261

1.284

1.351

1.418

Vast dienstverband in FTE

  

1.110

1.230

Tijdelijk dienstverband in FTE

  

241

188

Stichting Zorg

2019

2020

2021

2022

Vrouwen

294

281

291

288

Mannen

13

7

13

15

Gemiddelde leeftijd in jaar

39,6

40,3

41,5

41,7

Bezetting in fte

200,8

199,1

208,2

215,0

Stichting Onderwijs

2019

2020

2021

2022

Vrouwen

1.236

1.274

1.355

1.406

Mannen

140

143

146

142

Gemiddelde leeftijd in jaar

46,2

46,2

45,8

45,6

Bezetting in fte

991,5

1.021,7

1.069,2

1.113,2

Stichting Auris

2019

2020

2021

2022

Vrouwen

47

62

68

84

Mannen

15

15

17

19

Gemiddelde leeftijd in jaar

44,1

42,1

43,9

43,0

Bezetting in fte

51,3

63,1

74,3

89,8

Personele bezetting gemiddeld 2022

Stichting

Zorg

Onderwijs

Auris

Totaal (gem.)

Management / directie

14,3

61,9

6,3

82,5

Primair proces

176,3

982,0

0,6

1.158,8

Overige medewerkers

21,4

59,5

75,5

156,4

Totaal

211,9

1.103,5

82,4

1.397,7

Personeelssterkte op peildatum 31-12-2022

 

FTE

vast

tijdelijk

aantal

man

vrouw

Stichting Zorg

215

185

30

303

15

288

Stichting Onderwijs

1.113

975

138

1.548

142

1.406

Stichting Auris

90

70

19

103

19

84

Totaal Auris Groep

1.418

1.230

188

1.954

176

1.778

Kengetallen verzuim

Auris Totaal

jan-22

feb-22

mrt-22

apr-22

mei-22

jun-22

jul-22

aug-22

sep-22

okt-22

nov-22

dec-22

Totaal

VP

7,34%

8,31%

8,26%

7,27%

6,13%

6,41%

5,,01%

4,41%

5,91%

6,31%

6,64%

7,12%

6,57%

MF

2,18

1,89

2,22

1,11

0,70

1,11

0,39

0,35

1,41

1,43

1,67

1,64

1,18

Jaar

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Verzuimpercentage

5,70%

5,24%

5,13%

5,03%

4,48%

5,07%

6,57%

Het verzuimcijfer van Auris Onderwijs over 2022 bedroeg 6,57%, voor Auris Zorg was dit 6,98%. In de eerste maanden van 2022 was het verzuim extra hoog. Het is aannemelijk dat dit werd veroorzaakt door de COVID-19 variant, Omikron, die destijds in opkomst was en het feit dat het onderwijs vanaf 10 januari 2022 weer volledig open is gegaan. De kort verzuimmeldingen zijn bovenop de al lopende langdurige verzuimdossiers gekomen, wat maakt dat het totale verzuimcijfer is gestegen.

Ook landelijk zijn de verzuimcijfers gestegen.

 

Landelijke verzuimcijfers 2022 (CBS)

Auris verzuimcijfers 2022

Onderwijs

5,70%

6,57%

Zorg

8,20%

6,98%


De volgende oorzaken liggen ten grondslag aan het stijgende verzuim bij Auris:

  • mentale klachten: de balans werk/privé is zoek;

  • tijdelijke stijging kort verzuim als gevolg van COVID-19;

  • toename wachtlijsten voor passende behandelingen voor arbeidsongeschikte medewerkers binnen de reguliere zorg;

  • vertraging bij het aanbieden van interventies door de werkgever waardoor medewerkers langer dan noodzakelijk deels of volledig arbeidsongeschikt zijn;

  • vertraging van de beoordeling van WIA-aanvragen door het UWV (geen uitspraak meer in week 104).

De meldingsfrequentie was in 2022 hoger dan dat Auris gewend is, vooral in de eerste maanden van 2022. Ook hier zijn de gevolgen van COVID-19, in combinatie met griep, de voornaamste oorzaken.