Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Zaken van belangrijke personele betekenis

Onderstaande cijfers geven een beeld van de personele bezetting en de ontwikkeling van het verzuim binnen Auris en onderverdeeld in haar stichtingen. In de CAO Primair Onderwijs staat opgenomen dat iedere medewerker recht heeft op een scholingsbudget van € 500 per jaar (op fulltime basis). Auris vindt ontwikkeling en scholing van haar personeel belangrijk. Voor de professionals in het onderwijs is bijna drie keer zoveel scholingsbudget beschikbaar gesteld dan voorgeschreven in de CAO PO. Dit budget is volledig benut.

Uitkeringen na ontslag

Auris is, net als alle schoolbesturen in het primair onderwijs, verplicht eigenrisicodrager voor de WW. Dit betekent dat Auris Onderwijs geen WW-premie afdraagt en zelf verantwoordelijk is voor de WW-kosten van ex-medewerkers. Het participatiefonds vangt de financiële risico’s op die Auris Onderwijs loopt wanneer een dienstverband met een medewerker wordt beëindigd. Auris Onderwijs is hiervoor verplicht verzekerd bij het participatiefonds. De uitkeringskosten worden alleen vergoed wanneer aan de geldende voorwaarden van het participatiefonds wordt voldaan.