Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kernactiviteiten

De Koninklijke Auris Groep bestaat uit audiologische centra, behandelzorg, scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, ambulante dienstverlening, commissie van onderzoek, een cursuscentrum, aanmeldpunten en ondersteunende diensten.

Onze missie en visie

Met haar missie, visie en kernwaarden verwoordt Auris een stevige ambitie. De zeven strategische doelstellingen zorgen voor de beweging die nodig is om Auris verder te ontwikkelen als expertiseorganisatie voor zorg en onderwijs.

Kernwaarden Auris

Jij wilt effectief mee kunnen doen in de samenleving. De medewerkers van Auris kunnen je daarbij helpen. Wij begrijpen namelijk wat het betekent om doof of slechthorend te zijn of een taalontwikkelingsstoornis te hebben.

Strategische koers 2018–2022

De missie en visie hebben Auris de afgelopen vier jaar richting gegeven. De zeven strategische doelstellingen zorgen voor de beweging die nodig is om Auris verder te ontwikkelen als expertiseorganisatie.