Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken

In 2022 is het KIOZK-project afgerond. Doel van dit project was het verbeteren van de kwaliteit en de efficiency van het huidige onderwijsaanbod van Auris door het effectief inzetten van digitale middelen.

Toekomstbestendige zorg en onderwijs voor D/SH kinderen en jongeren

De medewerkers van Auris moeten aan de relatief kleine doelgroep van dove en slechthorende kinderen/jongeren in een snel veranderende omgeving optimale kwaliteit kunnen bieden.

Herpositioneren Commissie van Onderzoek en harmoniseren aanmeldproces

Het doel van dit project is de positie en verantwoordelijkheden van de Commissie van Onderzoek en de werkwijze van de aanmeldpunten zodanig aan te passen, dat deze past en voldoet aan de wettelijke taken en maatschappelijke opdracht, namelijk

Inrichting van de dialoog met de interne en externe actoren (horizontale verantwoording als onderdeel van maatschappelijke impact)

Auris vindt het belangrijk om richting partners en samenwerkingsverbanden de onderwijsbehoefte en de ondersteuningsvraag centraal te zetten.