Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Passend onderwijs

Het is de missie van Auris dat leerlingen die doof of slechthorend (D/SH) zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, kunnen meedoen in de maatschappij.

Corona en onderwijs

Auris heeft zich in 2022, net als in 2021, gehouden aan de maatregelen die de Rijksoverheid voor het onderwijs aangaande COVID-19 heeft opgelegd.

Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs is een (niet-structureel) investeringsprogramma van het kabinet om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen.

Integraal Zorg Akkoord 2023-2026

Eind 2022 is het Integraal Zorg Akkoord gesloten tussen een groot aantal brancheorganisaties en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Zaken met politieke of maatschappelijke impact

De belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen waar Auris als organisatie mee te maken heeft zijn:

Duurzaamheid

Met het project Duurzaamheid wil Auris de verduurzaming van de organisatie verder vormgeven. Doel is een zo breed mogelijk plan voor de komende jaren op te stellen.