Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Interne audits

Auris houdt interne audits om de kwaliteit van de verschillende onderdelen binnen de organisatie te kunnen toetsen en indien nodig te verbeteren. Als basis voor de audits wordt het kwaliteitskader, passend bij het organisatieonderdeel, in combinatie met Auris-specifieke onderwerpen toegepast. Bij het kwaliteitskader kan het gaan om het Onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs (2021), het SIAC-kwaliteitskader, het FENAC-kwaliteitskader en/of de CIIO Maatstaf (2016).

CIIO Maatstaf audit (ISO 9001:2015)

De jaarlijkse externe CIIO audit is in 2022 gehouden in de regio's Noordwest, Midden en bij Auris Ondersteunende Diensten. De audit is uitgevoerd aan de hand van de CIIO maatstaf (2016). Deze maatstaf is een vertaling van de ISO 9001-norm. CIIO benoemt de strategische aandacht voor vernieuwing, de mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering en kennisdeling van medewerkers en de vele samenwerkingen met partners en verwijzers als punten waar de organisatie trots op kan zijn. De uitkomsten van de audit zijn positief bevonden, waardoor het certificaat voor Auris is verlengd.

Interne audits Zorg/Auris Ondersteunende Diensten en Ambulante Dienstverlening/Cursuscentrum

In de regio Midden zijn zorglocaties, het Cursuscentrum, de Ambulante Dienstverlening en het domein Bedrijfsvoering intern geauditeerd aan de hand van de CIIO Maatstaf (2016). Voor Zorg gold het SIAC- en FENAC-kwaliteitskader. Er zijn veel positieve bevindingen benoemd maar ook een aantal verbeterpunten aangegeven, zoals het beter afstemmen van de communicatie, aandacht voor werkdruk en aandacht voor incidentmeldingen en klachten.

Interne audits onderwijslocaties

De interne audits geven inzicht in de kwaliteit van het door Auris aangeboden onderwijs. In 2022 is op vijf scholen van Auris een interne audit uitgevoerd. Het betreft Auris Hildernisseschool, Auris College Leiden, Auris Taalfontein, Auris College Goes en Auris Ammanschool. De scholen zijn getoetst volgens het Onderzoekskader (2021) van de Inspectie van het Onderwijs. Daarnaast wordt het Auris Kwaliteitskader getoetst. Hierbij wordt gekeken naar de toepassing van de kernwaarden van Auris, of er zichtbaar wordt gewerkt aan de strategische doelstellingen, of het Taalbeleid van Auris wordt gehanteerd, of de locaties voor speciaal onderwijs met de door Auris opgestelde standaarden werken en of volgens de geldende protocollen en reglementen van Auris wordt gewerkt.

De interne audits tonen wat goed gaat en wat beter kan. De aandachtspunten en tips die uit de audits voortkomen, worden door de scholen opgepakt.