Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

A1 Kengetallen

 

2022 - 1 feb.

2023 - 1 feb.

2024 - 1 feb.

2025 - 1 feb.

 

REALISATIE

TELLING

PROGNOSE

PROGNOSE

AANTAL LEERLINGEN SO

2.519

2.534

2.483

2.409

AANTAL LEERLINGEN VSO

240

231

226

220

AANTAL LEERLINGEN Dienstverlening

3.629

3.570

3.641

3.751

TOTAAL AANTAL LEERLINGEN

6.388

6.335

6.351

6.379

     
     

Aandeel Intensief t.o.v. Totaal

43,2%

43,6%

42,7%

41,2%

Aandeel Dienstverlening t.o.v. Totaal

56,8%

56,4%

57,3%

58,8%

     
     
 

2022

2023

2024

2025

 

REALISATIE

BEGROTING

PROGNOSE

PROGNOSE

PERSONELE BEZETTING IN FTE (St. Onderwijs, excl. Payroll) - Gemiddeld per jaar

    

BESTUUR / MANAGEMENT

61,9

65,5

65,0

64,4

PERSONEEL PRIMAIR PROCES (OP)

982,0

979,0

971,8

963,8

ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL (OOP)

59,5

61,1

60,6

60,1

TOTAAL PERSONELE BEZETTING IN FTE

1.103,5

1.105,5

1.097,4

1.088,4

     
     

PERSONELE BEZETTING IN FTE (Koninklijke Auris Groep, excl. Payroll) - Gemiddeld per jaar

    

MANAGEMENT

82,5

90,1

89,6

89,1

PRIMAIR PROCES

1.158,9

1.159,5

1.152,3

1.144,3

ONDERSTEUNING

156,4

173,1

172,7

172,2

TOTAAL PERSONELE BEZETTING IN FTE

1.397,7

1.422,7

1.414,6

1.405,6

Toelichting bij de kengetallen

Leerlingen

Het aantal leerlingen special onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs betreft het aantal dat ingeschreven staat op de scholen van Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep. De leerlingen die Auris Dienstverlening ondersteunt, zijn ingeschreven op de reguliere scholen, waarbij Auris zorgt voor extra ondersteuning op die scholen. De gegevens van 1 februari 2022 zijn gebaseerd op de officiële bekostigingstelling door DUO. De telling per 1 februari 2023 is de opgegeven telling van Auris. De jaren 2024-2025 zijn gebaseerd op ramingen vanuit de regio’s binnen Auris.

Met de invoering van de vereenvoudiging van de bekostiging vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het primair onderwijs in 2023 is de officiële leerlingtelling van 1 oktober in het jaar t-2 verschoven naar 1 februari in het jaar t-1. Auris heeft de telling en de prognose van het aantal leerlingen hierdoor ook per 1 februari opgenomen.

In de prognose 2024 en 2025 is een daling zichtbaar van het aantal leerlingen met een intensief arrangement, waardoor het aantal leerlingen op de scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs daalt. Hier tegenover staat een stijging van het aantal leerlingen met een arrangement voor Ambulante Dienstverlening. Dit is in lijn met de doelstelling: inclusiever onderwijs. Auris herkent, net als de andere instellingen in cluster 2, de afgelopen twee jaren een lichte stijging van intensieve arrangementen in de onderbouw. Auris merkt dat het vanaf de COVID-19 periode lastiger is geworden om voor leerlingen in het regulier onderwijs de juiste plek te vinden. Dit blijft wel de belangrijkste doelstelling.

Personele bezetting

De personele bezetting van 2022 toont de gemiddelde bezetting over het hele jaar. Dit geldt ook voor de prognose voor de jaren 2023-2025. De bezetting van 2023 is gebaseerd op de beleidsrijke begroting 2023. Bij de prognose 2024 en 2025 is rekening gehouden met de verschuiving binnen het onderwijs van speciaal onderwijs naar Ambulante Dienstverlening. Voor Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep en Stichting Koninklijke Auris Groep zijn geen beleidswijzigingen voor de formatie opgenomen ten opzichte van de begroting 2023.

De personele bezetting betreft het personeel in loondienst plus de inzet vanuit payroll. De inzet van het Auris personeel voor het Nationaal Programma Onderwijs is inbegrepen. De bezetting is exclusief personeel niet in loondienst (inhuur).