Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Raad van Advies

De Raad van Bestuur heeft het stelselmatig verkrijgen van advies met betrekking tot (wetenschappelijk) onderzoek en innovatie, zoals passend is bij een expertiseorganisatie, in het voorjaar van 2022 geformaliseerd. Dit heeft geleid tot het oprichten van een Raad van Advies.

Deze Raad adviseert de Raad van Bestuur op het gebied van innovatie en onderzoek, maar heeft geen verantwoordelijkheid en/of toezichthoudende rol. Er wordt samen met de Raad van Bestuur een jaaragenda opgesteld en er wordt drie- tot viermaal per jaar vergaderd. Leden worden benoemd op grond van hun gezag, ervaring en deskundigheid en verbinden zich voor drie tot vier jaar aan de organisatie. In 2022 is éénmaal vergaderd.