Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Auris Kennisbank

De professionals van Auris werken met interventies die in de praktijk effectief zijn gebleken voor de ondersteuning aan dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een TOS. De ambulant dienstverleners hebben in 2022 een applicatie ingericht, de Auris Kennisbank. In de Auris Kennisbank staan de effectief gebleken interventies beschreven en zijn ze onderbouwd vanuit theorie en onderzoek. De professionals gebruiken bij voorkeur de interventies die in de Kennisbank zijn beschreven en passen deze op maat toe. Nieuwe inzichten die professionals opdoen worden verwerkt in de beschrijvingen zodat de informatie in de Kennisbank actueel is en wordt uitgebreid. Om ervoor te zorgen dat alle professionals betrokken zijn en meewerken aan het uitbouwen en verbeteren van de Kennisbank, is een plan uitgewerkt. De informatie in de Kennisbank wordt in 2023 uitgebreid met interventies die in de behandelgroepen en op de scholen van Auris worden gebruikt.