Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Strategisch personeelsbeleid

In 2022 heeft de afdeling Human Resources (HR) een strategisch plan opgesteld, dat de ambities van Auris ondersteunt en mede richting geeft.

Arbeidsmarkttoelage

Onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs is een arbeidsmarkttoelage voor personeel. Het kabinet heeft hiervoor voor de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 in totaal € 375 miljoen beschikbaar gesteld.

Gevoerd beleid

Auris sluit voor haar stichting Onderwijs aan bij de Werkloosheidsregeling Onderwijspersoneel Primair Onderwijs conform de CAO Primair Onderwijs. Op 1 augustus 2022 is het nieuwe reglement ‘Modernisering Participatiefonds’ ingegaan.

Zaken van belangrijke personele betekenis

Onderstaande cijfers geven een beeld van de personele bezetting en de ontwikkeling van het verzuim binnen Auris en onderverdeeld in haar stichtingen.

Kengetallen

Personele bezetting op peildatum 31-12-2022