Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Versterken van het regulier onderwijs

In 2021 is, ondanks COVID-19, een aantal projecten gestart en afgerond. De projecten zijn gekoppeld aan de strategische doelstellingen van Auris.