Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Stroomlijnen processen Audiologisch Centrum

Ook in 2021 is veel tijd en aandacht besteed aan het verhogen van de klantgerichtheid. Er zijn veel resultaten bereikt: de aanmeldformulieren zijn vereenvoudigd, de doorlooptijd binnen het Audiologisch Centrum (AC) voor de cliënt is verkort door slimmer plannen en Auris is scherper gaan selecteren waardoor cliënten sneller op de juiste plek terecht komen. Ook de dienstverlening is uitgebreid. Maar de wachtlijsten bij het AC zijn nog lang en ook financieel is er een uitdaging. Dit vraagt om een vervolgproject dat zich met behoud van de verbeterde klantgerichtheid richt op deze twee zorgpunten.