Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

COVID-19 zorg

COVID-19 had invloed op de continuïteit van de zorg en grote impact op de teams en op gezinnen. Auris heeft zich ook gehouden aan de afspraken van de Rijksoverheid voor de zorg aangaande COVID-19. In 2021 is een enkele behandelgroep incidenteel en kortdurend gesloten geweest in verband met personeelsuitval. Tevens is in bepaalde periodes de ambulante behandeling op afstand geboden. Door besmettingen en de bijbehorende maatregelen waren behandelaren en cliënten soms tijdelijk genoodzaakt thuis te blijven. Het ging hierbij meestal om individuen. De doelstelling van de zorg is altijd geweest de behandeltijd, continuïteit en kwaliteit zo goed mogelijk te borgen.