Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Samenwerken en leren in teams

Omdat teams de fundamentele leereenheden binnen een lerende organisatie zijn, zal het leertraject zich in 2022 verder toespitsen op het samen werken en leren in teams. Dit doen we op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten waarbij we ons focussen op het verbeteren van de samenwerking binnen de teams en het creëren van een context die het leren binnen en tussen teams stimuleert. We werken daarbij vanuit een Auris-breed kader en richten ons op zowel de leidinggevende als het team. Hierbij sluiten we aan bij de verschillende ontwikkelstadia van de teams en zorgen we voor een expliciete en duurzame inbedding van het werken en leren binnen teams in de staande organisatie.