Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Uitstroom en bestendiging

Jaarlijks wordt in januari de vragenlijst van de Inspectie van het Onderwijs over uitstroom en bestendiging ingevuld. Op basis van alle resultaten uit het speciaal onderwijs, geeft de onderwijsinspectie een terugkoppeling. Auris stelt ook eigen normen en ambities op, daarmee leggen we de lat voor onszelf hoger. Auris plaatst al deze resultaten op de websites van de scholen en in de schoolgids.

Tussentijdse uitstroom naar regulier onderwijs vanuit speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Auris streeft ernaar om haar leerlingen zo snel mogelijk naar de voor hen best passende plek te laten uitstromen. Voor de scholen voor speciaal onderwijs (leslocaties) van Auris geldt dat ongeveer 75% van alle leerlingen die tussentijds uitstromen, naar het regulier onderwijs gaan. Onder het regulier onderwijs valt ook het speciaal basisonderwijs (sbo). Deze cijfers zijn al een aantal jaar vrijwel identiek. In 2019-2020 is 79% van onze leerlingen van het speciaal onderwijs uitgestroomd naar het regulier onderwijs.

Ook van het voortgezet speciaal onderwijs stroomt het grootste deel tussentijds uit naar het regulier onderwijs. Een veel kleiner deel stroomt uit naar het voortgezet speciaal onderwijs in een andere richting of op een andere school. In 2019-2020 is 92% van de leerlingen die tussentijds zijn uitgestroomd, naar het regulier onderwijs gegaan. Een grote meerderheid ging naar het vmbo bbl + kbl.

Einduitstroom na groep 8

In totaal zijn 228 leerlingen in 2019-2020 na groep 8 uitgestroomd. Na groep 8 gaan de meeste leerlingen naar het regulier voortgezet onderwijs. In 2019-2020 is van alle einduitstroom leerlingen (zowel naar het regulier voortgezet onderwijs als naar het speciaal voortgezet onderwijs) 62% uitgestroomd naar het vmbo basisberoepsgerichte leerweg (bbl) + vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) niveau of hoger. De andere leerlingen zijn uitgestroomd naar het praktijkonderwijs of naar een arbeids- of praktijkgerichte dagbesteding.