Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Herpositioneren Commissie van Onderzoek (CvO) en harmoniseren aanmeldproces

Het doel van dit project is de positionering van de CvO en de werkwijze van de aanmeldpunten (AMP) zodanig aan te passen, dat deze past en voldoet aan de wettelijke taken en maatschappelijke opdracht, namelijk inclusiever onderwijs. In maart 2021 is de leiding en verantwoordelijkheid voor AMP- en CvO-teams van de regiodirectie overgedragen naar de voorzitter van de Commissie van Onderzoek. De AMP/CvO-teams zijn begonnen met het standaardiseren op proces en inhoud. Rollen, taken en verantwoordelijkheden van zowel de CvO als de Commissie van Leerlingenzorg (CvL) zijn beschreven. Het CvO-reglement wordt in 2022 vastgesteld en in gebruik genomen.